Styremøte 12. februar 2015

Styremøte torsdag 12.februar kl 20 i Enokmarka 11

Saksliste

Referat fra siste styremøte

Søknad om støtte til å arrangere juletrefestar på Ervingen

Planlegge årsmøte

Ymse

Vær så snill å gi tilbakemelding om du kjem

Mvh Grete