Turstiar

https://sites.google.com/site/hovdegrenda/in-the-news/AasaneA3.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hovdegrenda/in-the-news/Aasane50_70%20%281%29.jpg?attredirects=0

Nye kart over turstiar i Hovdebygda.Trykk på kartet og scroll ut og inn etter behov.

Dugnad ved Hovdevatnet

Tursti ved Hovdevatnet

Godt merka løyper