Sogebøker

Styret i sogelaget skriv i føreordet skrift nr. 1. «Hovdebygda har endra seg mykje, særleg dei siste 30 – 40 åra.- «Dei hava snutt om vollane og flutt og rudt og bygt», som Ivar Aasen sa. Men midt i desse store endringane har bygda makta å halde på samhaldet og identiteten. Vi som bur her ynskjer framleis å vere ei sosial eining der unge og eldre kan trivast og samarbeide om positive tiltak ….

Gjennom åra har det vorte meir enn 25 fyldige bøker med minner og bilete frå bygda vår. Skriftstyra har gjort eit fantastisk arbeid.

1986 (Skrift nr. 1) "Mi gamle grend - Sogeskrift"

1989 (Skrift nr. 2) «Mi gamle grend»

1995 (Skrift nr. 3) «Krigsår og fredsvår»

1996 (Skrift nr. 4) «Turstiar og kulturminne i Hovdebygda»

1997 (Skrift nr. 5) «Folk og kultur i Hovdebygda»

1998 (Skrift nr. 6) «Hovdebygdingar før og no»

1999 (Skrift nr. 7) «Hovdebygda – folket og bygda i bilete»

2000 (Skrift nr. 8) «Hovdebygdingar – i ei tid som var»

2001 (Skrift nr. 9) «Hovdebygdingar – i fredlege kappesteg»

2002 (Skrift nr. 10) «Hovdebygda – forteljingar»

2003 (Skrift nr. 11) «Hovdebygdingar – med vit og von»

2004 (Skrift nr. 12) «Hovdebygda – før storebjørka fall»

2005 (Skrift nr. 13) Jens Kåre Engeset: «Vent vidar seg Hovdevatnet»

2005 (Skrift nr. 14) «Hovdebygdingar – i samhald og virke»

2006 (Skrift nr. 15) «Hovdebygda – mellom bakkar og berg»

2007 (Skrift nr. 16) «Hovdebygda – mellom berg og knaus»

2008 (Skrift nr. 17) «Hovdebygdingar – dei kan kjenna sitt folk og sitt land»

2009 (Skrift nr. 18) «Hovdebygda – er aldri eins å sjå»

2010 (Skrift nr. 19) Kunstmålaren Karl Straume (1877-1968)

2011 (Skrift nr. 20) Hovdebygdingar med sol i sinn og sans

2012 (Skrift nr. 21) Hovdebygda – med nytt og gamalt

2013 (skrift nr. 22) Hovdebygdingar – med hug til si heimlege strand

2014 (skrift nr. 23) Heimatt - til lider og lundar.

2015 (skrift nr. 24) Hovdebygda Idrottslag 100 år 1915 - 2015.

2016 (skrift nr. 25) Hovdebygdingar dagar som kjem og går.

2017 (skrift nr. 26) Hovdebygda - gav oss ein arv å gøyma.