https://sites.google.com/site/hovdegrenda/in-the-news/AasaneA3.jpg?attredirects=0     https://sites.google.com/site/hovdegrenda/in-the-news/Aasane50_70%20%281%29.jpg?attredirects=0  
                          Nye kart over turstiar i Hovdebygda.Trykk på kartet og scroll ut og inn etter behov.
            
 Dugnad ved Hovdevatnet                        Tursti ved Hovdevatnet                                    Godt merka løyper