Styret i sogelaget skriv i føreordet skrift nr. 1. «Hovdebygda har endra seg mykje, særleg dei siste 30 – 40 åra.- «Dei hava snutt om vollane og flutt og rudt og bygt», som Ivar Aasen sa. Men midt i desse store endringane har bygda makta å halde på samhaldet og identiteten. Vi som bur her ynskjer framleis å vere ei sosial eining der unge og eldre kan trivast og samarbeide om positive tiltak ….
Gjennom åra har det vorte meir enn 25 fyldige bøker med minner og bilete frå bygda vår. Skriftstyra har gjort eit fantastisk arbeid.

1986 (Skrift nr. 1) "Mi gamle grend - Sogeskrift"

1995 (Skrift nr. 3) «Krigsår og fredsvår»